ماشین آلان راه و ساختمان

ماشین آلان راه و ساختمان

فروش انواع :

کاتربا شاسی هوپت و چینی با موتور ۱۳ و ۹ اسب هندا یا روبین
کمپکتوربا شاسی هوپت یا چینی با موتور ۵/۵ اسب در اندازه ۹۰ و ۱۲۰
ماله موتوریماله موتوری  با شاسی هوپت یا چینی  با موتور ۵/۵ اسب هندا یا روبین
ویبراتورویبراتور  برقی یا موتوری با موتورهای هندا یا روبین ۵/۵ یا ۷ اسب 
بابی کت

کامپکتور

قیمت به ریالوزن(kg)سرعت حرکت(m/min)ابعاد صفحه(cm)مدل موتورقدرت (HP)مدل
۱۰,۷۰۰,۰۰۰۸۸۲۰-۲۵۵۵×۴۲RB20A۵RBC-90

آسفالت بر (کاتر)

قیمت به ریالوزن(kg)سرعت حرکت(m/min)ابعاد صفحه(cm)مدل موتورقدرت (HP)مدل
۱۹,۵۰۰,۰۰۰۴۰۱۷بنزینRB390۱۳RBCT-2
۲۱,۸۰۰,۰۰۰۴۰۱۷گازویلRB186۷٫۵RBCT-2D

تیغه آسفالت بر(کاتر)

قیمت به ریالقطر (cm)مدل
۱,۳۰۰,۰۰۰۴۰Blade 400

کامپکتور

Compactor

زاویه ی کارکرد تا ۲۰ درجه

قیمت (ریال)وزن (kg)سرعت حرکت (m/min)ابعاد صفحه (cm)قدرت
(hp)
مدل موتورﻣدل
۱۰,۷۰۰,۰۰۰۸۸۲۰-۲۵۵۵*۴۲۵RB20ARBC-90

آسفالت بر (کاتر)

cutter

قیمت (ریال)ظرفیت مخزن آب لیترحداکثر عمق برش (cm)نوع سوختقدرت
(hp)
مدل موتورﻣدل
۱۹,۵۰۰,۰۰۰۴۰۱۷بنزین۱۳RB390RBCT-2
۲۱,۸۰۰,۰۰۰۴۰۱۷گازوئیل۷٫۵RB186RBCT-2D

تیغه ی آسفالت بر (کاتر)

قیمت (ریال)قطر (cm)ﻣدل
۱,۳۰۰,۰۰۰۴۰Blade 400

ویبراتور موتوری و برقی

Vibrator copy copy

قیمت (ریال)خروجی (اینچ)دامنه ویبره (V/M)مدل موتورقدرت
(hp)
شرح کالاﻣدل
۵,۹۰۰,۰۰۰۱٫۵۹۸۰۰-۱۲۰۰۰RB20A۵بنزینیRBV-38
۶,۰۰۰,۰۰۰۲RBV-45
۱,۵۰۰,۰۰۰با شیلنگ ۱٫۵ متری۱۲۰۰۰-۱۳۰۰۰تکفاز۰٫۸برقیZN35C
۱,۳۰۰,۰۰۰با شیلنگ ۱٫۵ متری۱۳۰۰۰-۱۶۰۰۰۰٫۸ZN25C
۳,۰۰۰,۰۰۰بدون شیلنگ۱۲۰۰۰-۱۶۰۰۰۲ZNA

شیلنگ ویبراتور

قیمت (ریال)خروجی (اینچ)ﻣدل
۱,۵۰۰,۰۰۰۱٫۵SHAFT-38
۱,۶۰۰,۰۰۰۲SHAFT-45
۱,۸۰۰,۰۰۰۲٫۵SHAFT-60

ماله موتوری

male

قیمت (ریال)وزن (kg)دامنه ی سرعت دوران (rpm)قطر صفحه (cm)قدرت
(hp)
مدل موتورﻣدل
۱۵,۵۰۰,۰۰۰۷۵۵۰-۱۳۰۹۱٫۵۵RB20ARBT-36A
 قیمت به ریال قدرت کشش (kg)سرعت حرکت(m/min)قطر کابل(mm)طول کابل (m)نوع موتورتوان(kw)مدل
۱۱۸,۴۰۰,۰۰۰۱۰۰۰۲۰۷rrnr40دیزلی با موتور
لمباردینی
۶LD360
۴٫۴CRK1000F1H
۵۳,۸۰۰,۰۰۰۱۰۰۰۲۰۷rrnr40دیزلی(بدون موتور)۴٫۴CRK1000F1R
۳۰,۶۰۰,۰۰۰۸۰۰۱۱۷۳۵الکتریکی تک فاز۱٫۵CRK800M1H
۳۰,۶۰۰,۰۰۰۳۲۵۲۴۶۶۰الکتریکی تک فاز۱٫۵CRK325M1H
۲۲,۴۰۰,۰۰۰۳۰۰۲۳۶۳۵الکتریکی تک فاز۱٫۱CRK300M1H

تاریخ درج قیمت ۹۴/۰۶/۲۵   قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.

شلنگ های ویبره  رینو پاور سنگاپور(Rhino Power)

قیمت به ریالمدلمشخصاتنام
۳,۷۰۰,۰۰۰FS 38×6 M DYExen Type شلنگ ویبره ۱٫۵ اینچ کوپلینگ دارRhino
۴,۱۰۰,۰۰۰FS 38×6 MDynapac Type شلنگ ویبرهRhino
FS 45×6 M DYExen Type شلنگ ویبره ۲اینچ کوپلینگ دارRhino
FS 45×6 MDynapac Type شلنگ ویبرهRhino
FS 60×6 MExen Type شلنگ ویبرهRhino
FS 60×6 MDynapac Typeشلنگ ویبرهRhino

تاریخ درج قیمت ۹۴/۰۳/۱۶   قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.
 

 (HACHI) شلنگ های ویبره هاچی مالزی

قیمت به ریالمدلمشخصاتنام
۳,۲۰۰,۰۰۰FS 38×6 M DYشلنگ ویبره ۱٫۵ اینچ کوپلینگ دارHachi
۳,۶۰۰,۰۰۰FS 45×6 M DYشلنگ ویبره ۲ اینچ کوپلینگ دارHachi
۳,۰۰۰,۰۰۰FS 38×6 M EXشلنگ ویبره ۱٫۵ اینچ سوزنیHachi
۳,۲۰۰,۰۰۰FS 45×6 M EXشلنگ ویبره ۲ اینچ سوزنیHachi

تاریخ درج قیمت ۹۴/۰۳/۱۶   قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.
 

ماشین آلات ساختمانی هوپت سنگاپور(HOPPT)

قیمت به ریالمدلمشخصاتنام
۱۸,۰۰۰,۰۰۰HCC 16آسفالت بر هوپت ۱۶-۱۲ اینچHoppt
۱۰,۸۰۰,۰۰۰CPT 90کامپکتور صفحه ای ۱٫۶ کیلوگرم نیروHoppt
۳۱,۰۰۰,۰۰۰TOL 100Gماله موتوری ۱۰۰ سانتیHoppt
۲,۹۰۰,۰۰۰PAN TOL 100صفحه زیر ماله موتوری ۱۰۰ سانتHoppt
۶۲۰,۰۰۰BLADE TOL 100تیغه ماله موتوریHoppt
RAM 70Bکامپکتور قورباغه ای ۱۷ کیلو نیو تنHoppt
۶۳,۰۰۰,۰۰۰RAM 85Vکامپکتور قورباغه ای ۱۳ کیلو نیو تنHoppt
ROL 550غلطک هوپت ۵۵۰ کیلو گرمHoppt
SNVEY20-3DEویبراتور کامل کوپله با موتور EY20-3D با شفت سوزنیVib. with EY20-3D Exen type
SNVEY20-3DDویبراتور کامل کوپله با موتور EY20-3D با شفت دو شاخVib. with EY20-3D Dyn. Type
SNVEY2ODJEویبراتور کامل کوپله با موتور EY20-DJ با شفت دو شاخVib. with EY20 DJ Exen type
SNVEY2ODJDویبراتور کامل کوپله با موتور EY20 DJ با شفت دو شاخVib. with EY20 DJ Dyn. Type

تاریخ درج قیمت ۹۴/۰۳/۱۶   قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.
 

 

ماشین آلات راه و ساختمانی ماک(MAAK)

 

قیمت به ریالمدلمشخصاتنام
۲۷,۰۰۰,۰۰۰RAM 80 EY 20کامپکتور قورباغه ای ۸۰ با موتور EY20 چینMAAK
۴۶,۰۰۰,۰۰۰RAM 80 EH12کامپکتور قورباغه ای ۸۰ با موتور EH12 ژاپنMAAK
۱,۹۰۰,۰۰۰PAN ST 100صفحه زیر ماله متوری ۱۰۰ سانتMAAK
۲۹۰,۰۰۰Blade ST 101تیغه ماله موتوریMAAK