موتور دیزل

موتور دیزل

cummins قیمتقیمت volvo pentaقیمت Perkins
قیمت benzlovol قیمتقیمت lombardini
قیمت doosanقیمت Deutzقیمت Leyland
قیمت china telecchina Deutz قیمتقیمت Iveco
قیمت motorsazanقیمت kohler

فروش ویژه موتور دیزل پرکینز (Perkins)

گالری تصاویر محصولات پرکینز

موتور
دیزل
تیپ
موتور
توان دائم
(kVa)
تعداد
سیلندر
قیمت
(ریال)
عکس
محصول
کاتالوگ
محصول
Perkins۴۰۳A-11G1۹۳تماس بگیرید.پرکینز 1103A-33G موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Perkins۴۰۳A-15G1۱۳۳تماس بگیرید.پرکینز 403a-15g1 موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Perkins۴۰۳A-15G2۱۵۳تماس بگیرید.پرکینز 1103A-33G موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Perkins۴۰۴A-22G1۲۰۴تماس بگیرید.diesel generator Perkins 404A 22G1مشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Perkins۱۱۰۳A-33G۳۰۳تماس بگیرید.پرکینز 1103A-33G موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Perkins۱۱۰۳A-33TG1۴۵۳تماس بگیرید. موتور دیزل پرکینز 1103A 33TG1مشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Perkins۱۱۰۳A-33TG2۶۰۳تماس بگیرید.موتور دیزل Perkins 1106A 70TAG2مشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Perkins۱۱۰۴A-44TG1۶۵۴تماس بگیرید.موتور دیزل Perkins 1104A-44TG1مشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Perkins۱۱۰۴A-44TG2۸۰۴تماس بگیرید.موتور دیزل Perkins 1104A-44TG2مشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Perkins۱۱۰۴C-44TAG2۱۰۰۴تماس بگیرید.موتور دیزل Perkins 1104C-44TAG2مشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Perkins۱۰۰۶TAG۱۳۵۶تماس بگیرید.موتور دیزل Perkins 1006TAGمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Perkins۱۱۰۶A-70TAG2۱۵۰۶تماس بگیرید.موتور دیزل Perkins 1106A-70TAG2مشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Perkins۱۱۰۶A-70TAG3۱۸۰۶تماس بگیرید.diesel generator Perkins 1106A 70TAG2مشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Perkins۱۱۰۶A-70TAG4۲۰۰۶تماس بگیرید.diesel generator Perkins 1106A 70TAG2مشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Perkins۱۵۰۶A-E88TAG2۲۳۰۶تماس بگیرید.diesel generator Perkins 1506A E88TAG2مشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Perkins۱۵۰۶A-E88TAG3۲۵۰۶تماس بگیرید.diesel generator Perkins 1506A E88TAG2مشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Perkins۱۵۰۶A-E88TAG5۳۰۰۶تماس بگیرید.diesel generator Perkins 1506A E88TAG2مشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Perkins۲۲۰۶A-E13TAG2۳۵۰۶تماس بگیرید.پرکینز موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Perkins۲۲۰۶A-E13TAG3۴۰۰۶تماس بگیرید.Perkins موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Perkins۲۵۰۶C-E15TAG1۴۵۵۶تماس بگیرید.diesel generator Perkins 2506C-E15TAG1مشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Perkins۲۵۰۶C-E15TAG2۵۰۰۶تماس بگیرید.diesel generator Perkins 2506C E15TAG2مشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Perkins۲۸۰۶A-E18TAG1۶۰۰۶تماس بگیرید.پرکینز موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Perkins۲۸۰۶A-E18TAG2۶۵۰۶تماس بگیرید.Perkins موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Perkins۴۰۰۸TAG2۹۹۵۸تماس بگیرید.Perkins موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Perkins۴۰۱۲-۴۶TWG2A۱۲۵۰۱۲تماس بگیرید.پرکینز موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Perkins۴۰۱۲-۴۶TWG3A۱۳۶۴۱۲تماس بگیرید.پرکینز موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Perkins۴۰۱۲-۴۶TAG2A۱۵۰۵۱۲تماس بگیرید.پرکینز موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Perkins۴۰۱۲-۴۶TAG3A۱۷۱۰۱۲تماس بگیرید.پرکینز موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Perkins۴۰۱۶-TAG1A۱۸۴۵۱۶تماس بگیرید.پرکینز موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Perkins۴۰۱۶-TAG2A۲۰۵۸۱۶تماس بگیرید.پرکینز موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Perkins۴۰۱۶-۶۱TRG3۲۲۵۰۱۶تماس بگیرید.پرکینز موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF

 

*اجناسی که قیمت آنها با رنگ قرمز مشخص شده، تحویل فوری می باشد.

تاریخ درج قیمت ۹۵/۰۴/۰۶       قیمت های فوق بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.

 

فروش ویژه موتور دیزل بنز (Benz)

گالری تصاویر محصولات بنز
355 euro2

سرینام موتورتعداد سیلندرقدرت (HP)دور موتور
(rpm)
قیمت (ریال)
OM314موتور ۳۱۴ یورو صفر (خودرویی)۴۸۵۲۸۰۰تماس بگیرید.
OM314موتور ۳۱۴ یورو صفر (صنعتی)۴۸۵۲۸۰۰تماس بگیرید.
OM314موتور ۳۱۴ یورو ۲ (خودروئی)۴۱۱۰۲۸۰۰تماس بگیرید.
OM314موتور ۳۱۴ یورو ۲ (صنعتی)۴۱۱۰۲۸۰۰تماس بگیرید.
OM364موتور ۳۶۴ (خودروئی)تماس بگیرید.
OM364موتور ۳۶۴ (صنعتی)تماس بگیرید.
OM352موتور ۳۵۲ (خودروئی)۶۱۳۰۲۸۰۰تماس بگیرید.
OM352موتور ۳۵۲ (صنعتی)۶۱۳۰۲۸۰۰تماس بگیرید.
OM352موتور ۳۵۲A (خودروئی)۶۲۸۰۰تماس بگیرید.
OM352موتور ۳۵۲A (صنعتی)۶۲۸۰۰تماس بگیرید.
OM352موتور ۳۶۶ (خودروئی)۶۲۸۰۰تماس بگیرید.
OM352موتور ۳۶۶ (صنعتی)۶۲۸۰۰تماس بگیرید.
OM355موتور ۳۵۵ یورو ۲ (خودروئی)۶۲۴۰۲۲۰۰تماس بگیرید.
OM355موتور ۳۵۵ یورو ۲ (صنعتی)۶۲۴۰۲۲۰۰تماس بگیرید.
OM355موتور ۳۵۵A (خودروئی)۶۲۸۵۲۲۰۰تماس بگیرید.
OM355موتور ۳۵۵A (صنعتی)۶۲۸۵۲۲۰۰تماس بگیرید.
OM357موتور ۳۵۷ (خودروئی)۶۳۰۰۲۲۰۰تماس بگیرید.
OM357موتور ۳۵۷ (صنعتی)۶۳۰۰۲۲۰۰تماس بگیرید.
OM457موتور ۴۵۷C خودروئی۶۳۵۳۲۰۰۰تماس بگیرید.
OM457موتور ۴۵۷O خودروئی۶۳۰۰۲۰۰۰تماس بگیرید.
OM457موتور AXOR (خودروئی)۶۴۱۰۲۰۰۰تماس بگیرید.
OM457موتور AXOR (صنعتی)۶۴۱۰۲۰۰۰تماس بگیرید.
OM457موتور کامل ۴۵۷ C صنعتی۶۴۱۰۲۰۰۰تماس بگیرید.
OM906موتور ۹۰۶۶۲۴۰۲۲۰۰تماس بگیرید.

 

  • به کلیه قیمت های فوق ۹% مالیات بر ارزش افزوده و عوارض اضافه می گردد.
  • آخرین تاریخ به روز رسانی قیمت

 

فروش ویژه موتور دیزل ولوو پنتا (Volvo Penta) ساخت کشور سوئد وآلمان

گالری تصاویر محصولات ولوو پنتا

موتور
دیزل
تیپ
موتور
توان دائم
(kVa)
تعداد
سیلندر
توان
(HP)
قیمت
(ریال)
عکس
محصول
کاتالوگ
محصول
Volvo PentaTAD530GE۱۰۰۴۱۱۸ولوو پنتا TAD531GE موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Volvo PentaTAD531GE۱۰۱۴۱۱۸ولوو پنتا TAD531GE موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Volvo PentaTAD532GE۱۳۰۴۱۵۲Volvo Penta TAD532GE موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Volvo PentaTAD731GE۱۵۴۶۱۷۷Volvo Penta TAD731GE موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Volvo PentaTAD732GE۱۸۳۶۲۱۷Volvo Penta TAD732GE موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Volvo PentaTAD733GE۲۰۵۶۲۴۰Volvo Penta TAD733GE موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Volvo PentaTAD734GE۲۵۵۶۲۹۰Volvo Penta TAD734GE موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Volvo PentaTAD1341GE۳۱۹۶۳۶۹Volvo Penta موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Volvo PentaTAD1342GE۳۵۲۶۴۱۲Volvo Penta TAD1342GE موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Volvo PentaTAD1343GE۳۷۸۶۴۴۲Volvo Penta TAD1343GE موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Volvo PentaTAD1344GE۴۱۱۶۴۸۱Volvo Penta TAD1344GE موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Volvo PentaTAD1345GE۴۵۶۶۵۲۸Volvo Penta TAD1345GE موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Volvo PentaTAD1641GE۵۰۵۶۵۸۱Volvo Penta TAD1641GE موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Volvo PentaTAD1642GE۵۹۱۶۶۵۰Volvo Penta TAD1642GE موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Volvo PentaTWD1643GE۶۳۰۶۷۶۵Volvo Penta موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF

 

فروش ویژه موتور دیزل کامینز (Cummins)

گالری تصاویر محصولات کامینز

موتور
دیزل
تیپ
موتور
توان دائم kVaتعداد
سیلندر
کشور
ساخت
قیمت
(ریال)*
عکس
محصول
CumminsX1.3G2۱۰۲Cummins X1.3G2 موتور دیزل
CumminsX2.5G2۲۵۳ INDIAتماس بگیرید.Cummins X2.5G2 موتور دیزل
CumminsX3.3G1۳۵۴ INDIAتماس بگیرید.Cummins X3.3G1 موتور دیزل
Cummins۴BT3.3G3۵۰۴INDIAتماس بگیرید.Cummins X3.3G1 موتور دیزل
CumminsS3.8G3۵۰۴تماس بگیرید.
CumminsS3.8G7۶۰۴INDIAتماس بگیرید.کومینز S3.8G7 موتور دیزل
Cummins۶BTA5.9G5۱۰۰۶INDIAتماس بگیرید.Cummins 6BTA5.9G5 موتور دیزل
Cummins۶BTAA5.9G6۱۳۶۶INDIAتماس بگیرید.Cummins 6BTAA5.9G6 موتور دیزل
Cummins۶BTAA5.9G3۱۲۵۶Cummins 6BTAA5.9G3 موتور دیزل
CumminsQSB7G2۱۳۶۶Cummins QSB7G2 موتور دیزل
CumminsQSB7G3۱۵۰۶Cummins QSB7G3 موتور دیزل
Cummins۶BTAA5.9G7۱۵۵۶INDIAتماس بگیرید.Cummins 6BTAA5.9G7 موتور دیزل
Cummins۶BTAA5.9G5۱۶۰۶Cummins 6BTAA5.9G5 موتور دیزل
CumminsQSB7G5۲۰۰۶Cummins QSB7G5 موتور دیزل
Cummins۶CTAA8.3G3۲۰۰۶UKتماس بگیرید.Cummins 6CTAA8.3G3 موتور دیزل
Cummins۶CTA8.3G2۲۰۴۶Cummins 6CTA8.3G2 موتور دیزل
Cummins۶CTAA8.3G2۲۳۰۶ –Cummins 6CTAA8.3G2 موتور دیزل
CumminsQSL9G3۲۵۰۶UKتماس بگیرید.کامینز QSL9-G3 موتور دیزل
CumminsQSL9G5۳۰۰۶UKتماس بگیرید.کامینز QSL9G5 موتور دیزل
CumminsNT855G6۳۲۰۶Cummins NT855G6 موتور دیزل
CumminsNTA855G4۳۶۵۶ INDIAتماس بگیرید.Cummins NTA855G4 موتور دیزل
CumminsNTA855G3۴۰۰۶Cummins NTA855G3 موتور دیزل
CumminsQSX15G4۴۰۰۶USAتماس بگیرید.Cummins QSX15G6 موتور دیزل
CumminsQSX15G6۴۴۵۶Cummins QSX15G6 موتور دیزل
CumminsQSX15G9۴۶۳۶Cummins QSX15G9 موتور دیزل
CumminsQSX15G8۵۰۰۶USAتماس بگیرید.Cummins QSX15G8 موتور دیزل
CumminsVTA28G5۶۳۶۱۲INDIAتماس بگیرید.Cummins VTA28G5 موتور دیزل
CumminsVTA28G6۱۲Cummins VTA28G6 موتور دیزل
CumminsQSK23G3۸۷۶۶Cummins QSK23G3 موتور دیزل
CumminsQST30G3۹۱۰۱۲Cummins QST30G3 موتور دیزل
CumminsQST30G4۱۰۰۰۱۲Cummins QST30G4 موتور دیزل
CumminsKTA38G5۱۱۰۰۱۲Cummins KTA38G5 موتور دیزل
CumminsKTA50G3۱۲۷۵۱۶Cummins KTA50G3 موتور دیزل
CumminsKTA50G8۱۶۰۸۱۶Cummins KTA50GS8 موتور دیزل
CumminsKTA50G9۱۶۱۹۱۶Cummins KTA50-G9 موتور دیزل
CumminsQSK60G3۱۸۷۵۱۶Cummins QSK60G3 موتور دیزل
CumminsQSK60G4۲۰۴۵۱۶Cummins QSK60G4 موتور دیزل
CumminsQSK60G13۲۰۰۰۱۶Cummins QSK60G13 موتور دیزل
CumminsQSK60G6۲۲۸۱۱۶Cummins QSK60G6 موتور دیزل

*اجناسی که قیمت آنها با رنگ قرمز مشخص شده، تحویل فوری می باشد.

تاریخ درج قیمت ۹۵/۴/۳       قیمت های فوق بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.

 

فروش موتور دیزل لوول (LOVOL)

گالری تصاویر محصولات لوول

موتور
دیزل
تیپ
موتور
توان دائم kVaتعداد
سیلندر
قیمت
(ریال)
عکس
محصول
کاتالوگ
محصول
Lovol۱۰۰۳G۲۷٫۵۳تماس بگیرید.Lovol 1003G موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Lovol۱۰۰۳TG۴۳٫۷۳تماس بگیرید.diesel generator Lovol 1003TG مشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Lovol۱۰۰۴NG گازسوز۳۰۴تماس بگیرید.Lovol موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Lovol۱۰۰۴G۴۴٫۴۴تماس بگیرید.Lovol 1004G موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Lovol۱۰۰۶NG گازسوز۴۰۴تماس بگیرید.Lovol 1006NG موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Lovol۱۰۰۴TG۷۳٫۹۴تماس بگیرید.diesel generator Lovolمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Lovol۱۰۰۶TG1۸۴٫۳۶تماس بگیرید.Lovol 1006TG1 موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Lovol۱۰۰۶TG2۹۲٫۳ ۶تماس بگیرید.Lovol موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Lovol۱۰۰۶TAG۱۳۶۶تماس بگیرید.Lovol موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Lovol۱۱۰۶TAG2۱۵۰۶تماس بگیرید.Lovol موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Lovol۱۱۰۶TAG3۱۶۰۶تماس بگیرید.Lovol موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Lovol۱۱۰۶TAG4۱۸۰۶تماس بگیرید.Lovol موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF

فروش موتور دیزل لمباردینی (Lombardini)

موتور
دیزل
تیپ
موتور
توان دائم kVaدور
(RPM)
تعداد
سیلندر
قیمت
(ریال)
عکس
محصول
کاتالوگ
محصول
Lombardini۱۵LD400۵٫۶۳۰۰۰

هوا خنک

۱تماس بگیرید.diesel generator Lombardini LDW702مشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Lombardini۱۵LD440۶٫۲۳۰۰۰

هوا خنک

۱تماس بگیرید.diesel generator Lombardini LDW702مشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Lombardini۱۵LD500۷٫۲۳۰۰۰

هوا خنک

۱تماس بگیرید.diesel generator Lombardini LDW702مشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Lombardini۲۵LD425-2۱۱۳۰۰۰

هوا خنک

۲تماس بگیرید.diesel generator Lombardini LDW702مشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Lombardini۹LD625-2۱۸٫۸۳۰۰۰

هوا خنک

۲تماس بگیرید.diesel generator Lombardini LDW702مشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
LombardiniLDW702۵۱۵۰۰

آب خنک

۲تماس بگیرید.diesel generator Lombardini LDW702مشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
LombardiniLDW1003۸٫۱۱۵۰۰

آب خنک

۳تماس بگیرید.Lombardini LDW702مشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
LombardiniLDW1404۱۱٫۱۱۵۰۰

آب خنک

۴تماس بگیرید.diesel generator Lombardini LDW702مشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
LombardiniLDW1603۱۵٫۱۱۵۰۰

آب خنک

۳تماس بگیرید.diesel generator Lombardini LDW702مشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
LombardiniLDW2204۱۹۱۵۰۰

آب خنک

۴تماس بگیرید.ژنراتور Lombardini LDW702مشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
LombardiniLDW2204T۲۵٫۴۱۵۰۰

آب خنک

۴تماس بگیرید.ژنراتور Lombardini LDW702مشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
KOHLERKDI1903M۲۶۱۵۰۰۳تماس بگیرید.diesel generator kohlerمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
KOHLERKDI2504M۳۳۱۵۰۰۴تماس بگیرید.ژنراتور kohler kdi1903مشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
KOHLERKDI2504TM۴۱۱۵۰۰۴تماس بگیرید.ژنراتور kohlerمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF

 

 

فروش موتور دیزل چینی

گالری تصاویر محصولات چینی

موتور
دیزل
تیپ
موتور
توان
دائمKW
تعداد
سیلندر
قیمت
(ریال)
عکس
محصول
کاتالوگ
محصول
China-TelecK4100D۳۰۴تماس بگیرید.China-Telec K4100D موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
China-TelecK4100ZD۴۰٫۲۴تماس بگیرید.China-Telec موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
China-TelecR4110ZD۶۰۴تماس بگیرید.China-Telec موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
China-TelecR4110ZLD۷۵۴تماس بگیرید.diesel generator China-Telecمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
China-TelecR6105ZD۸۸۶تماس بگیرید.China-Telec R6105ZD موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
China-TelecR6105AZLD۱۱۰۶China-Telec R6105AZLD موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
China-TelecR6105IZLD۱۳۲۶diesel generator China-Telecمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF

تاریخ درج قیمت ۹۴/۱۱/۱۷       قیمت های فوق بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.

موتور
دیزل
تیپ
موتور
توان
دائمkVa
تعداد
سیلندر
قیمت
(ریال)
عکس
محصول
کاتالوگ
محصول
China-LionLN380۱۰۳diesel generator China-Telec LN380مشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,موتور دیزل چینی PDF
China-LionLN480۱۳۴diesel generator China-Telecمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
China-LionLN485۱۷۴diesel generator China-Telecمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
China-LionLN490۲۲۴LN490 موتور دیزل چینی مشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF

تاریخ درج قیمت ۹۴/۱۱/۱۷       قیمت های فوق بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.

موتور
دیزل
تیپ
موتور
توان دائم
مکانیکیkWm
دور
(RPM)
تعداد
سیلندر
قیمت
(ریال)
عکس
محصول
کاتالوگ
محصول
China-StreamR185N۶٫۶۲۲۰۰۱diesel generator China-Telec R185Nمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
China-StreamR185L۶٫۶۲۲۰۰۱diesel generator China-Telec R185Lمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
China-StreamL16M۸٫۵۲۲۰۰۱diesel generator China-Telec L16M
China-StreamS195N۹٫۲۲۲۰۰۱diesel generator China-Telec S195Nمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
China-StreamS195NM۹٫۲۲۲۰۰۱diesel generator China-Telec S195NMمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
China-StreamS1100NM۱۱۲۲۰۰۱diesel generator China-Telec S1100NMمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
China-StreamS1105NM۱۳٫۲۲۲۰۰۱diesel generator China-Telec S1105NM
China-StreamS1110NM۱۴٫۷۲۲۰۰۱diesel generator China-Telec S1110NMمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
China-StreamS1115NM۱۶٫۲۲۲۰۰۱diesel generator China-Telec S1115NMمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
China-StreamS1125NM۱۸٫۳۲۲۰۰۱diesel generator China-Telec S1125NMمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
China-StreamS1130NM۲۲۲۲۰۰۱diesel generator China-Telec S1130NMمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF

تاریخ درج قیمت ۹۴/۱۱/۱۷       قیمت های فوق بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.

فروش موتور دیزل کامینز چینی (Cummins-China)

موتور
دیزل
تیپ
موتور
توان دائم
مکانیکی
تعداد
سیلندر
قیمت
(ریال)
عکس
محصول
کاتالوگ
محصول
kWm
Cummins-China۴BT3.9-G2۳۶۴Cummins-China موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Cummins-China۴BTA3.9-G2۵۰۴Cummins-China موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Cummins-China۶BT5.9-G2۹۰۶Cummins-China 6BT5.9G2 موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Cummins-China۶BTA5.9-G2۱۱۰۶Cummins-China 6BTA5.9G2 موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Cummins-China۶BTAA5.9-G2۱۲۰۶Cummins-China 6BTAA5.9G2 موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Cummins-China۶CTA8.3-G2۱۶۳۶6CTA8.3 G2مشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Cummins-China۶CTAA8.3-G2۱۸۳۶Benz موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Cummins-China۶LTAA8.9-G2۲۰۰۶Benz موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Cummins-ChinaNTA855G1A۲۶۱۶Benz موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF

فروش موتور دیزل دویتس (Deutz)

موتور
دیزل
تیپ
موتور
توان دائم kVaتعداد
سیلندر
قیمت
(ریال)
عکس
محصول
کاتالوگ
محصول
DeutzBF4M1013E۸۸۴Deutz موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
DeutzBF4M1013EC۱۰۴۴Deutz BF4M1013EC موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF

فروش موتور دیزل چینی دویتس (Deutz-China)

گالری تصاویر محصولات چینی دویتس

موتور
دیزل
تیپ
موتور
دور RPMتوان دائم kVaتعداد
سیلندر
قیمت
(ریال)
عکس
محصول
کاتالوگ
محصول
Deutz-ChinaD226B-3D۱۵۰۰

آب خنک

۳۷۳Deutz-China موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Deutz-ChinaF3L912۱۵۰۰

هواخنک

۲۵۳موتور دیزل Deutz china F3L912مشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Deutz-ChinaF4L912۱۵۰۰

هواخنک

۴۱۴موتور دیزل Deutz china F4L912مشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Deutz-ChinaF4L912T۱۵۰۰

هواخنک

۵۰۴موتور دیزل Deutz china F4I912Tمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Deutz-ChinaF6L912۱۵۰۰

هواخنک

۵۰۶موتور دیزل Deutz china F6L912مشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Deutz-ChinaTD226B-3D۱۵۰۰

آب خنک

۳۷٫۵۳Deutz-China موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Deutz-ChinaWP4D66E200۱۵۰۰

آب خنک

۷۵۴ Deutz-China موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Deutz-ChinaWP4D100E200۱۵۰۰

آب خنک

۱۱۲۴Deutz-China WP4D100E200 موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Deutz-ChinaWP6D132E200۱۵۰۰

آب خنک

۱۵۰۶Deutz-China WP6D132E200 موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Deutz-ChinaWP6D152E200۱۵۰۰

آب خنک

۱۷۵۶diesel generator Deutz-Chinaمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Deutz-ChinaWP10D238E200۱۵۰۰

آب خنک

۲۷۰۶Deutz-China موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Deutz-ChinaWP10D264E200۱۵۰۰

آب خنک

۳۰۰۶Deutz-China موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Deutz-ChinaWP12D317E200۱۵۰۰

آب خنک

۳۶۰۶Deutz-China موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Deutz-ChinaWP13D385E200۱۵۰۰

آب خنک

۴۴۰۶Deutz-China موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF

تاریخ درج قیمت ۹۴/۰۷/۱۲       قیمت های فوق بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند

فروش موتور دیزل دوسان (Doosan)

موتور
دیزل
تیپ
موتور
توانتعداد
سیلندر
قیمت
(ریال)
عکس
محصول
کاتالوگ
محصول
kWm
DoosanDB58۵۹۴Doosan موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
DoosanD1146۸۵۶Doosan موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
DoosanD1146T۱۱۸۶Doosan موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
DoosanP086TI-1۱۶۴۶Doosan موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
DoosanP086TI۱۹۹۶Doosan موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
DoosanP126TI۲۷۲۶Doosan موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
DoosanP126TI-II۲۹۴۶Doosan موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
DoosanP158LE-1۳۶۲۸Doosan موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
DoosanP158LE۴۱۴۸Doosan موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
DoosanDP158LC۴۴۹۸Doosan موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
DoosanDP158LD۵۱۰۸Doosan موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
DoosanDP180LA۵۵۲۱۰Doosan موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
DoosanDP180LB۶۱۲۱۰Doosan موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
DoosanDP222LB۶۶۴۱۲Doosan موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
DoosanDP222LC۷۲۳۱۲Doosan موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF

فروش موتور دیزل ایسوزو (Isuzu )

موتور
دیزل
تیپ
موتور
توان دائم
مکانیکی۱
دور
(RPM)
تعداد
سیلندر
کاتالوگ
محصول
kWm
Isuzu۴JB1۲۴۱۵۰۰۴مشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
Isuzu۴JB1T۲۸۱۵۰۰۴مشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ایسوزو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF

فروش موتور دیزل ایویکو (Iveco)

موتور
دیزل
تیپ
موتور
توان دائمتعداد
سیلندر
قیمت
(ریال)
عکس
محصول
کاتالوگ
محصول
KVA
IvecoNEF45SM1A۶۰۴اویکو موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
IvecoNEF45SM2A۷۵۴Iveco موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
IvecoNEF45TM2A۱۰۰۴اویکو TM2A موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
IvecoNEF67SM1۱۲۵۶Iveco NEF67SM1A موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
IvecoNEF67TM3A۱۶۰۶Iveco موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
IvecoNEF67TE2A۲۰۰۶اویکو موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
IvecoC87TE1D۲۵۰۶Iveco موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
IvecoC10TE1D۳۰۰۶اویکو موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
IvecoC13TE2A۳۵۰۶C13TE2A اویکو موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
IvecoC13TE3A۴۰۰۶اویکو موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF

تاریخ درج قیمت ۹۵/۰۲/۳۱       قیمت های فوق بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند

فروش موتور دیزل لیلاند (Leyland)

موتور
دیزل
تیپ
موتور
توان
دائم
تعداد
سیلندر
عکس
محصول
کاتالوگ
محصول
kVa
LeylandAL4DMK1۴۰۴diesel generator Leyland AL04DMK1مشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
LeylandAL4DTG3۶۲٫۵۴diesel generator Leyland AL4DTG3مشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
LeylandAL4DTIG2۸۲٫۵۴diesel generator Leyland AL4DTIG2مشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
LeylandAL6DTIG1۱۰۰۶diesel generator Leyland AL6DTIG1مشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
LeylandAL6DTIG2۱۲۵۶diesel generator Leyland AL6DTIG2مشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
LeylandAL6DTIG3۱۴۰۶diesel generator Leyland AL6DTIG3مشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
LeylandAL6DTIG4۱۶۰۶diesel generator Leyland AL6DTIG4مشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF

 

فروش موتور دیزل موتورسازان (motorsazan)

گالری تصاویر محصولات موتورسازان

موتور
دیزل
تیپ
موتور
توان دائم kVaتعداد
سیلندر
قیمت
(ریال)
عکس
محصول
کاتالوگ
محصول
۳/۱۵۲G۲۳٫۴۳Motorsazan موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
۴/۲۳۶G۴۰۴Motorsazan 4/236G موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
۴/۲۴۴G۳۸٫۵۴
۴/۲۴۴ TG1۵۷۴
۴/۲۴۸G۴۵۴Motorsazan موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
۴/۲۴۸ TG1۵۷۴Motorsazan موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
۴/۲۴۸ NG
گازسوز
۳۸٫۹۴Motorsazan موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF
۶/۶۰G
(۱۰۰۶/۶)
۶۱٫۵۶Motorsazan موتور دیزلمشخصات ديزل ژنراتور کامینز ,مشخصات ديزل ژنراتور بنز، دیزل ژنراتور ولوو, دیزل ژنراتور پنتا ، دیزل ژنراتور کامینز , Lovol , deutz ,دیزل ژنراتور لوول PDF